Ministeren holder øje med spildevandsforurening

Miljøminister Lea Wermelin mangler afgørende information fra de polske myndigheder om spildevandsudslippet i Østersøen. Hun forventer snart at holde møde med den polske miljøminister.
Østersøen står over for en udfordring. Et spildevandsudslip i den polske flod Wisla kommer nemlig ud i Østersøen, og det forurener havet.

Konsekvenserne er blandt andet øget iltsvind og mindre fiskebestand, og det er foruroligende konsekvenser, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin.

- Det er altid alvorligt, når Østersøen, som i forvejen er presset, bliver yderligere forurenet, siger Lea Wermelin.

I næste måned vil miljøministeren hive fat i sin polske kollega og drøfte sagen. Lea Wermelin mangler nemlig vigtig information om spildevandsudslippet, som hun skal bruge til at vurdere, hvordan Danmark skal handle i sagen.

Danmark indgår sammen med andre Østersølande som Finland, Polen og Tyskland i et samarbejde, HELCOM, hvor det blandt andet handler om at lave handleplaner for, hvordan man undgår forurening i Østersøen.

- Nogle ting, kan vi ikke klare alene, og derfor er det godt at være sammen med de andre lande, siger Lea Wermelin.