Hver tredje byrådspolitiker overvejer at stoppe

Lokalpolitik, familieliv og job hænger ikke godt sammen. Knapt hver tredje af landets kommunalpolitikere overvejer at stoppe. Særligt kvinder er pressede.
Det trækker store veksler på landets kommunalpolitikere, når de skal forsøge at få det politiske arbejde til at gå op i en højere enhed med familieliv og job. Det viser en rundspørge, som A4 Arbejdsmiljø står bag.

30 procent af landets kommunalpolitikerer er så udfordret i at finde tid til både familieliv, job og byrådsarbejde, at de har overvejet helt at droppe politik. Det viser undersøgelsen, som baserer sig på svar fra 838 af landets knap 2.500 kommunalpolitikere.

Særligt de kvindelige byrådsmedlemmer føler sig pressede i krydsfeltet mellem de familiære forpligtelser, det civile job og det politiske engagement.

34 pct. af de kvindelige respondenter svarer således, at de har overvejet at stoppe i lokalpolitik. For de mandlige byrådsmedlemmer er det 28 pct.

Hvad angår årsagen til tidspresset, så svarer 29 pct., at de føler sig presset i forhold til privatlivet, mens 55 pct. angiver, at årsagen skyldes forhold på jobbet.